MEDON

Nakladatelství a vydavatelství


Nakladatelství MEDON s.r.o. bylo založeno v roce 1996. Stěžejním titulem nakladatelství byla publikace "SOLUTIO – příruční kniha pro lékárníky". Kniha navazovala na v České republice dříve vydávané lékárenské tabulky a zároveň čerpala ze zkušeností podobných publikací vydávaných v Německu a Švýcarsku. Redakční rada Solutia se scházela pravidelně do roku 2013 ve stejném složení Olga Rühle, MBA, PharmDr. Jana Peřinová, Doc. RNDr. PhMr. Jan Portych, Csc. a Prof. RNDr. PhMr. Dr. H. c. Jan Solich, CSc.

Ve spolupráci s Centrem cestovní medicíny a pod vedením profesora MUDR. Vladimíra Šerého, DrSc. byla vydána v roce 1998 kniha "Tropická a cestovní medicína", která se na mnoho let stala základní učebnicí tohoto oboru.

V roce 2001 byla vydána odborná publikace Poliomyelitida významného virologa doc. MUDr. Dimitrije Slonima, Csc.

Vzdělávací a kongresové akce


Ve spolupráci s kolegy (odborníky, externisty) z farmaceutického, lékařského a manažerského prostředí pořádáme firemní semináře a manažerské kurzy.

Organizujeme politická, ekonomická a diplomatická setkání. Máme zkušenosti se zajištěním kongresových akcí, firemních prezentací, zajištěním tiskové konference, recepce a doprovodných programů

Zajišťujeme program a pobyt zahraničních obchodních misí v České republice.

Administrativní agenda

Zajišťujme dílčí a kompletní vedení administrativní agendy.

Vzdělávací a kongresové akce


Ve spolupráci s kolegy (odborníky, externisty) z farmaceutického, lékařského a manažerského prostředí pořádáme firemní semináře a manažerské kurzy.

Organizujeme politická, ekonomická a diplomatická setkání. Máme zkušenosti se zajištěním kongresových akcí, firemních prezentací, zajištěním tiskové konference, recepce a doprovodných programů

Zajišťujeme program a pobyt zahraničních obchodních misí v České republice.

Administrativní agenda

Zajišťujme dílčí a kompletní vedení administrativní agendy.

THE DESIGN


THE DESIGN je designový obchod s prodejní galerií a vynikající kávou Coffee Source v samém centru Prahy. V THE DESIGN najdete osobitý a současný výběr toho nejlepšího od českých i mezinárodních návrhářů a umělců. Kurátorovaný výběr představuje nejen moderní designové sklo, keramiku, šperky a módní doplňky ale i sběratelské předměty.